Recent comments

Mark Cavin
what is bro yapping about

Carlitos
I think it's because of the Mercator Projection of maps. Basically, if you want to …

Penn Jillette
That is creepy, tells you right there that religious people are unhinged af.

Anonymous
Please don't shoot up a school, Jesus.

Roald Dahl
Love this.

More

Quotes

Add a new quote

Recent quotes - Best quotes - Worst quotes -

Douglas Adams - Stopařův průvodce po Galaxii
Stopařův průvodce Galaxií měl v době, které z legrace říkáme minulost, hodně co říct k problému paralelních vesmírů. Pro všechny, kdo nedosahují úrovně Pokročilého Boha, je z toho ovšem srozumitelné velmi málo. A poněvadž je nyní prokázáno, že všichni známí bohové vznikli dobrou třímilióntinu vteřiny po začátku vesmíru, a ne týden před tím, jak obvykle tvrdívali, čeká je už tak hodně vysvětlování, takže k záležitostem kosmologie se hned tak nedostanou.

Šimon Vávra - Kouzlo ekonomiky
Protože máme koronavirové prázdniny, nemusíme teď chodit do školy. Proč? Protože nám to tak bylo nařízeno. Tím se ale nic nemění. Státní ekonomika funguje, jako by se vlastně vůbec nic nestalo a produkuje peníze pro občany i stát, jako obvykle. Osobně si myslím, že to je přeci dobře. Jelikož bez těchto peněz by zde nemohl žít žádný z nás. Nikdo. A v tom spočívá kouzlo ekonomiky, která je skrytá, kterou nevidíme, ale přesto se nás velmi dotýká.

Josef Kajetán Tyl - Kde domov můj
Kde domov můj, kde domov můj, voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled! A to je ta krásná země, země česká domov můj, země česká domov můj! Kde domov můj, kde domov můj, v kraji znáš-li bohumilém duše útlé v těle čilém, mysl jasnou, vznik a zdar a tu sílu vzdoru zmar, to je Čechů slavné plémě mezi Čechy domov můj! Mezi Čechy domov můj!

J. R. R. Tolkien - Prsten moci
Tři prsteny pro krále elfů pod nebem. Sedm trpaslíkům v síních z kamene. Devět mužům, každý je k smrti odsouzen. Jeden pro Temného pána, jenž dlí na trůně v zemi Mordor, kde se snoubí šero se šerem. Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže, Jeden všechny přivede, do temnoty sváže. V zemi Mordor, kde se snoubí šero se šerem.

Jaroslav Hašek - Švejk simulantem
Bylo zavedeno několik stupňů trápení simulantů a lidí podezřelých, že jsou simulanti, jakými byli: souchotináři, revmatikové, lidé s kýlou, ledvinovou nemocí, tyfem, cukrovkou, zánětem plic a jinými chorobami.

Jaroslav Hašek - Švejk jde na vojnu
Za tu dobu učinil Švejk náležité přípravy. Předně poslal koupit paní Müllerovou vojenskou čepici a za druhé poslal ji vypůjčit si vozík od cukráře za rohem, na kterém ten kdysi vozil svého chromého, zlého dědečka na čerstvý vzduch. Pak si vzpomněl, že potřebuje berle. Naštěstí cukrář choval též i berle jako rodinnou památku na svého dědečka.

Jaroslav Hašek - Švejk opět doma, proraziv začarovaný kruh
Bernardýn byla směs z nečistokrevného pudla a nějakého pouličního čokla, foxteriér měl uši jezevčíka a velikost řeznického psa se zakroucenými nohami, jako by prodělal andělskou nemoc. Leonbergr připomínal hlavou chlupatou tlamu stájového pinče, měl useknutý ohon, výšku jezevčíka a zadek holý jako proslulí psíci naháčkové američtí.

Jaroslav Hašek - Švejk před soudními lékaři
Byly tu zastoupeny tři různé vědecké školy a názory psychiatrů. Jestli v případě Švejkově došlo k úplné shodě mezi těmito protilehlými vědeckými tábory, dá se to vysvětliti čistě jedině tím ohromujícím dojmem, který na celou komisi učinil Švejk, když, vstoupiv v síň, kde měl být prozkoumán jeho duševní stav, vykřikl, zpozorovav na stěně visící obraz rakouského mocnáře: "Ať žije, pánové, císař František Josef I.!"

Jaroslav Hašek - Dobrý voják Švejk na policejním ředitelství
A vyjmenoval nyní Švejkovi celou řadu různých zločinů, začínaje velezrádou a konče urážkou Jeho Veličenstva a členů císařského domu. Ve středu té skupiny skvělo se schvalování zavraždění arcivévody Ferdinanda, odkud vycházela větev s novými zločiny, mezi kterými zářil zločin pobuřování, poněvadž se to všechno stalo ve veřejné místnosti.

Antoine de Saint-Exupéry - Malý princ - Liška
„„Sbohem...," řekla liška. „Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné." „Co je důležité, je očím neviditelné," opakoval malý princ, aby si to zapamatoval."

Karel Čapek - Zahradníkův rok
Člověk by si myslel, že kropení zahrádky je zcela jednoduchá věc, zvláště má-li na to hadici. Záhy se ukáže, že hadice je neobyčejně úskočný a nebezpečný tvor, pokud není zdomestikována; svíjí se, skáče, vymršťuje se, dělá pod sebe spoustu vody a s rozkoší se hrouží do bahna, jež si takto vytvořila; načež se vrhne na člověka, jenž hodlá kropit, a ovine se mu kolem nohou; je nutno na ni šlápnout, a tu se vzepne a otočí se člověku kolem pasu a krku; zatímco s ní postižený zápasí jako s krajtou...

Zdeněk Jirotka - Saturnin
Doktor Vlach vždycky říká, že nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života, když přijímají královské dary s přesvědčením, že je to samozřejmé. Probudí-li se ráno zdráv a svěží v čisté posteli s vědomím, že za chvíli dostane teplou snídani, je to pádný důvod k tomu, aby vstal a zazpíval píseň díku, nebo napsal oslavnou báseň na krásu života.

Jan Švehla - Lidské tělo
Funkce jednotlivých orgánových soustav jsou úzce propojeny a navzájem se ve svých funkcích doplňují. Jako podpůrná jednotka slouží kostra člověka, která primárně společně se svaly zajišťuje oporu a pohyblivost celého organismu. Živiny tělo přijímá, štěpí a vylučuje.

Jan Švehla - Lidské tělo
Lidské tělo je označení pro veškerou hmotu, která tvoří člověka. Je tvořeno mnoha různými druhy buněk, které společně tvoří tkáně a následně orgánové soustavy. Ty společně zajišťují stále vnitřní prostředí a životaschopnost člověka.

Tomáš Garrigue Masaryk
Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.

Bruce Lee
Život je stále plynoucí proces, v jehož průběhu se vždy objeví nějaké nepříjemné věci - mohou zanechat jizvu, ale život přece plyne, a pokud se zastaví, zvětrá stejně jako voda. Jdi statečně kupředu, můj příteli, protože každá zkušenost je lekcí.

Paulo Coelho
Co záleží na strachu z odmítnutí, na odkládání nějakého činu na jindy, když nejdůležitější ze všeho je žít naplno a s radostí? Teď jsem zavřený v rakvi a je příliš pozdě vrátit se zpátky a prokazovat odvahu, kterou jsem neměl.

Erich Maria Remarque
Miluji tě a vím, že v životě nebudu nikoho tak milovat, protože už nikdy nebudu takový, jako v tuto chvíli, jež mizí, zatímco já o ní mluvím a kterou nemohu zadržet ani za cenu svého života.

Honoré De Balzac
Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat, za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život... ale poté trvá celý život než na tu osobu zapomene.

John Lenon
Netrhejte motýlům křídla, vždyť oni pak pláčou. Nešlapte po kytkách, vždyť kytky tak krásně voní. Nezabíjejte lásku, vždyť láska je křehká jako ty kytky, a hlavně nezabíjejte lidi, vždyť lidi se milují.