Márai Sándor

This quote a été ajouté par novbalu
Nem hiszek a véletlen találkozásokban. A világ törvénye olyan, hogy ami egyszer elkezdődött, azt be is kell fejezni. Nem valami nagy öröm ez. Semmi nem érkezik idejében, semmit nem ad az élet akkor, amikor felkészültünk reá. Sokáig fáj ez a rendetlenség, ez a késés. Azt hisszük, játszik velünk valaki. De egy napon észrevesszük, hogy csodálatos rend és rendszer volt mindenben... két ember nem találkozhat egy nappal sem előbb, csak akkor amikor megértek e találkozásra.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
extracher99 82.54 99.8%
user627574 58.76 94.6%
rage41 56.11 94.8%
novbalu 49.50 96.5%
user389248 23.13 79.7%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user627574 52.45 94.6%
novbalu 42.21 91.3%
user627574 58.76 94.6%
user627574 54.48 98.1%
extracher99 82.54 99.8%
user389248 23.13 79.7%
extracher99 56.00 99.4%
user627574 53.12 97.1%