Sapiens - Yuval Noah Harari

This quote a été ajouté par novbalu
A boldogság (...) talán nem más, mint az élet értelmével kapcsolatos személyes téveszméink összehangolása az uralkodó kollektív téveszmékkel. Amíg személyes narratívám összhangban van a körülöttem lévő emberek narratíváival, meg tudom magam győzni arról, hogy az életemnek van értelme, és ebben a meggyőződésben boldogságot lelek.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
extracher99 77.16 100%
user627574 57.50 95.7%
novbalu 52.41 96.8%
user389248 31.63 87.8%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user627574 57.50 95.7%
user627574 54.90 96.8%
user627574 48.51 92.4%
user627574 55.59 95.9%
user627574 51.32 96.8%
user389248 31.63 87.8%
extracher99 77.16 100%
novbalu 52.41 96.8%