Tudod, hogy nincs bocsánat - József Attila

This quote a été ajouté par novbalu
Tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat. Légy, ami lennél: férfi. A fű kinő utánad. A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed. Hogy bizonyság vagy erre, legalább azt köszönjed. Ne vádolj, ne fogadkozz, ne légy komisz magadhoz, ne hódolj és ne hódíts, ne csatlakozz a hadhoz. Maradj fölöslegesnek, a titkokat ne lesd meg. S ezt az emberiséget, hisz ember vagy, ne vesd meg.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
extracher99 75.24 98.7%
rage41 68.44 93.7%
user627574 45.32 96.3%
novbalu 40.43 93.7%
user389248 29.13 86.4%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user627574 43.06 92.5%
rage41 68.44 93.7%
user627574 43.71 93.9%
user627574 45.32 96.3%
extracher99 75.24 98.7%
extracher99 74.40 99.2%
user389248 29.13 86.4%
user389248 23.07 77.1%