Watchmen - Az őrzők - Alan Moore

This quote a été ajouté par novbalu
Inkább az itteni nyugalmat választom. Belefáradtam a Földbe, az emberekbe. Belefáradtam, hogy belekuszálódom szövevényes életükbe. Azt mondják, munkájukkal a paradicsomot akarják létrehozni, amit aztán mégis borzalmaikkal népesítenek be. Talán senki sem teremti a világot. Talán semmit sem teremt senki. Egy órásmester nélküli óra. Túl késő van. Mindig is az volt. És mindig is az lesz. Túl késő.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
szalaiak 80.43 97.8%
extracher99 78.87 99.5%
user627574 56.06 96.8%
novbalu 50.97 97.3%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user627574 56.06 96.8%
user627574 50.23 96.8%
user627574 45.39 95.9%
user627574 43.19 94.5%
extracher99 78.87 99.5%
extracher99 55.81 99.2%
extracher99 38.63 100%
szalaiak 80.43 97.8%