Orosz Bálint

This quote a été ajouté par hcs42
Egy senior fejlesztő ma már nem azért senior, mert jobban tud kódolni, hanem azért, mert jobban, hatékonyabban tud kommunikálni. Aszinkron dolgozunk, van aki távolról, minél nagyobb egy csapat, annál komplexebb a kommunikáció, a szűk keresztmetszet az információ feldolgozásának hatékonysága.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
extracher99 75.21 99.3%
user627574 58.14 95.4%
rage41 53.37 92.7%
novbalu 40.05 92.7%
user389248 21.07 76.1%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user627574 54.48 96.1%
user627574 58.14 95.4%
extracher99 63.56 99.0%
user389248 21.07 76.1%
user627574 51.75 97.0%
extracher99 69.78 98.3%
extracher99 75.21 99.3%
user627574 50.01 93.9%