Márai Sándor

This quote a été ajouté par andras-tim
Nagy bátorság kell ahhoz, hogy egy ember fenntartás nélkül engedje szeretni magát. Bátorság, csaknem hősiesség. A legtöbb ember nem tud szeretetet adni és kapni, mert gyáva és hiú, fél a bukástól. Szégyelli, hogy odaadja, s még sokkal inkább szégyelli, hogy kiadja magát a másiknak, elárulja titkát. Azt a szomorú, emberi titkot, hogy szüksége van gyengédségre, nem tud meglenni nélküle.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 2 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
hoonicat 80.34 93.9%
user87173 79.86 96.8%
paralysis 75.71 96.0%
szalaiak 74.47 95.8%
extracher99 66.31 99.2%
rage41 64.48 92.4%
user627574 61.11 95.3%
koochan 60.93 93.3%
miklosabel 57.30 93.5%
riccy637 55.99 95.8%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user627574 51.82 93.0%
user627574 53.78 94.4%
user627574 61.11 95.3%
extracher99 66.31 99.2%
extracher99 60.95 99.7%
user627574 56.99 96.5%
rage41 61.43 93.3%
rage41 64.48 92.4%