Arme Ed - Ikzelf

This quote a été ajouté par runderslaatje
Na een bijna slapeloze nacht veroorzaakt door die enorme spanning, na uren liggen draaien en woelen, kreeg Ed het tóch voor elkaar om met het rinkelen van zijn wekker met zijn juiste been uit bed te stappen. Geen krassende kraai of kermende meeuw die zijn uitstekende humeur vandaag kon vertrappen. Ed wist dat het na vandaag eindelijk klaar zou zijn, zolang er maar niets mis zou gaan. Helaas was dat gevoel snel voorbij toen hij met zijn sok op een natte plek in de douche ging staan.

S'exercer sur cette citation


[Archivé]
Noter cette citation :
1 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
delavarelaits 106.36 93.5%
wissam 97.80 97.2%
dvorakker 88.87 98.6%
massim 88.30 98.0%
differenti 78.66 98.0%
kawouter 78.07 99.0%
runderslaatje 71.55 96.2%
user70779 69.67 95.1%
janneske 69.10 96.0%
jurgen 64.87 92.6%

Récemment pour

Nom MPM Précision
whitegraphite 62.47 90.2%
909rat 48.29 92.9%
delavarelaits 106.36 93.5%
909rat 51.29 95.3%
gosugoyangi 48.74 94.6%
gosugoyangi 48.24 93.1%
gosugoyangi 46.06 92.6%
909rat 48.80 95.9%