Bir Psikiyatristin Gizli Defteri- Sessizliğin Tedavisi - Gary Small

This quote fue agregado por ceptelefonu
Pek çok doktorun ve halktan insanın psikiyatriye karşı önyargısının ardında korku yatar. Kendi zihinsel çatışmalarının inkarı içinde olan insanlar kimi zaman gizli psikolojik sorunlarının fark edilmesini önlemek için psikiyatristlerden kaçınır veya onlara saldırırlar. Sanki psikiyatristin böyle bir şeyi yapacak sihirli gücü varmış gibi...

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 6 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
mavikuzey 107.09 98.0%
mavikuzey 106.71 96.9%
mavikuzey 101.26 95.2%
mavikuzey 99.43 95.2%
mavikuzey 98.97 95.5%
mavikuzey 98.08 95.8%
mavikuzey 94.54 91.9%
mavikuzey 93.11 94.7%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
raptusmentis 77.56 99.1%
raptusmentis 76.20 98.6%
raptusmentis 77.36 99.4%
raptusmentis 77.25 97.7%
raptusmentis 63.31 96.3%
raptusmentis 73.78 98.6%
raptusmentis 69.56 98.3%
raptusmentis 61.33 97.7%