Lindin viimeisen uutislähetyksen loppusanat - Arvi Lind

This quote fue agregado por marc3
Hyvät katsojat, on jäähyväisten aika. Tämä oli melkein 40 vuotta kestäneen tv-uutisurani viimeinen lähetys. On ollut etuoikeus saada palvella Suomen kansaa hyvässä Yleisradiossa, hyvien työtovereiden kanssa. Haluan kiittää heitä, ja ennenkaikkea teitä hyvät katsojat, näistä yhteisistä vuosista ja toivottaa kaikkea hyvää. Tekijät vaihtuvat, mutta työ jatkuu.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 4 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
graben 101.61 99.7%
user643934 92.59 97.3%
smotanu 87.04 97.6%
delavarelaits 83.73 89.8%
skoojaa 83.05 98.9%
iinatran 82.70 99.2%
user679222 81.38 97.3%
late 80.18 98.1%
jem7vwh 71.46 94.5%
rasmoose 70.35 97.3%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user636215 53.89 96.0%
user884875 43.47 94.0%
user884875 61.50 94.5%
samanakin 55.55 94.2%
samanakin 53.18 93.7%
erja2022 39.60 93.3%
aamuelina 64.06 96.8%
user636215 56.30 96.5%