Dragostea - Alain de Botton

This quote was added by lazarsaineanu
Dragostea își dezvăluie nebunia prin refuzul de a accepta normalitatea inerentă a persoanei iubite. De aceea îndrăgostiții par plicticoși celor din jur. Pentru că numai trupul este deschis vederii, îndrăgostitul își pune speranța în fidelitatea sufletului față de învelișul său, speranța că trupul deține un suflet pe potrivă, că ceea ce epiderma reprezintă se dovedește a fi ceea ce este.

Train on this quote


Rate this quote:
3.4 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
yierstem 95.95 93.5%
ciradu 93.49 99.7%
alffy 93.43 97.0%
hodor_1234 89.27 96.5%
muchinchai 79.80 99.2%
paralysis 68.46 97.7%
sixesburn 68.04 96.3%
user93560 65.31 95.8%
koochan 64.30 95.1%
redmoon 63.34 98.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
justin69 30.91 82.6%
justin69 42.17 89.4%
justin69 37.88 89.4%
justin69 48.06 94.9%
justin69 33.41 85.9%
justin69 37.42 89.8%
resuuu94 49.34 99.0%
user323577 44.12 97.7%