Despre lucrurile cu adevărat importante - Alexandru Paleologu

This quote was added by user65
Prostia este eternă și invincibilă; e o hidră cu nenumărate capete care cresc la loc de câte ori le tai, de aceea trebuiesc tăiate mereu cu acizii inteligenței, pentru a o ține în șah; e tot ce se poate face contra ei.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
yierstem 101.56 95.2%
alffy 101.43 99.5%
hodor_1234 99.76 98.6%
yierstem 99.05 96.0%
yierstem 94.95 96.5%
yierstem 93.50 94.0%
yierstem 93.47 93.2%
yierstem 92.09 93.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
user323577 42.21 98.6%
user323577 34.28 91.6%
brainstormescu 54.78 97.3%
sebi 44.46 93.2%
sebi 36.83 91.7%
user816669 43.43 89.3%
sebi 50.19 92.0%
sebi 42.68 87.9%