G6H6 - Alföldi Bálint

This quote was added by hcs42
Nagy űrutazásom mintegy harmincöt évvel ezelőtt kezdődött, akkor születtem ugyanis meg, elviselhetetlen kínokat okozva ezzel anyámnak és önmagamnak egyaránt. Azóta sem gyötörtem meg senkit úgy, mint akkor őt.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


hcs42 2 years, 1 month ago
Sorry, this is a Hungarian quote but I accidentally set it to English.

Can you either reject it or set it to Hungarian?

Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
extracher99 73.79 96.3%
user627574 53.82 95.0%
novbalu 50.86 95.9%
rage41 48.89 91.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 50.50 95.9%
user627574 50.82 90.4%
user627574 53.82 95.0%
extracher99 73.79 96.3%
extracher99 57.12 100%
rage41 48.89 91.2%
novbalu 45.53 92.4%
novbalu 50.86 95.9%