G6H6 - Alföldi Bálint

This quote was added by hcs42
Nagy űrutazásom mintegy harmincöt évvel ezelőtt kezdődött, akkor születtem ugyanis meg, elviselhetetlen kínokat okozva ezzel anyámnak és önmagamnak egyaránt. Azóta sem gyötörtem meg senkit úgy, mint akkor őt.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


hcs42 4 months ago
Sorry, this is a Hungarian quote but I accidentally set it to English.

Can you either reject it or set it to Hungarian?

Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
novbalu 50.86 95.9%
novbalu 45.53 92.4%
novbalu 44.23 95.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
novbalu 45.53 92.4%
novbalu 50.86 95.9%
novbalu 44.23 95.9%