Miklósi Attila - Aranyélet

This quote was added by gregkm
Elegem van attól, hogy a sok okostojás azzal jön, hogy mindig van választás, meg hogy így meg úgy lehet másképp. Egy nagy büdös lószart. Valaki erre született, valaki arra. Valaki ebben jó, valaki abban. De mindenki úgy él, ahogy tud. És a végén kurvára benyújtják a számlát.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
szalaiak 80.94 97.2%
koochan 58.60 93.2%
user627574 51.39 93.2%
user627574 50.15 95.5%
user627574 48.54 94.2%
plank92 44.61 92.6%
novbalu 43.91 94.8%
novbalu 43.32 98.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
szalaiak 80.94 97.2%
novbalu 43.00 93.9%
novbalu 43.91 94.8%
novbalu 43.32 98.2%
flicey 36.60 89.3%
user627574 50.15 95.5%
plank92 44.61 92.6%
user627574 51.39 93.2%