Црква Св. Арханђела Михајла - Херцег Нови

This quote was added by abvgd
На данашњем главном тргу Старог града, тргу Херцега Стјепана, који се популарно назива и Белависта, налази се црква Св. Арханђела Михајла, један од драгуља бококоторског неимарства, особит по архитектонској и умјетничкој изради. Саграђена је у три стила: византијском, барокном и готском.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
1 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy

Recently for

Name WPM Accuracy