Life is too short to be a frikandelbroodje. - Luuk Quotes

This quote was added by myself
Life is too short to be a frikandelbroodje. Ik vind dit een mooi voorbeeld van een quote die je een grote zelfboost geeft. Ik bedoel hier namelijk mee te zeggen dat jij de frikandel zelf bent en het bladerdeeg en de saus je dekmantels. Life is too short to be a frikandelbroodje bedoel ik eigenlijk mee te zeggen: Het leven is te kort om jezelf gevangen te houden tussen alle verplichtingen en gevoelens. Ik heb deze quote zelf bedacht toen ik zelf een frikandelbroodje aan het eten was.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 8 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
pisum18 97.02 96.4%
basthijssen 91.64 98.0%
mokerdikkeklotekoter 90.41 92.6%
penguino_beano 88.95 94.4%
user788344 88.09 99.2%
jazz_trumpetgirl 85.08 98.2%
typing_home 84.88 97.0%
koochan 83.81 98.0%
user892912 83.59 98.2%
ilovepotatoes 79.83 96.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
mokerdikkeklotekoter 90.41 92.6%
user892912 83.59 98.2%
merscadag 38.08 86.8%
user892912 72.40 94.0%
zaraki 35.38 97.8%
js88 35.30 96.8%
user674666 56.03 89.1%
user444398 51.15 95.1%