A Csúcson - Michel Houellebecq

This quote was added by gear
- Tehát itt maradtok - vágott bele Jean-Yves. Láthatólag nehezére esett elhinni. - Hát ez elég furcsa. Valamennyire meg is értelek bennetek, de az mégiscsak meglepő, hogy valaki önként lemond arról, hogy sok pénzt keressen. - Mire jó a sok pénz? - kérdezte Valérie tárgyilagosan. - Hogy vehessek egy Prada táskát? Vagy hogy Budapestre utazzam víkendezni? Hogy szarvasgombát egyem? Én sok pénzt kerestem, és fogalmam sincs, mit csináltam vele; nyilván ilyen hülyeségekre szórtam el.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
benedekhgabor 81.94 94.9%
user87173 69.45 97.2%
szalaiak 67.06 96.8%
paralysis 62.73 92.9%
koochan 60.83 96.8%
user627574 48.56 94.9%
trojaifanyul 48.37 93.6%
sarimarton 47.79 94.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
szalaiak 67.06 96.8%
novbalu 44.19 94.5%
user627574 48.56 94.9%
novbalu 45.42 95.4%
novbalu 39.82 94.3%
novbalu 38.94 94.7%
sarimarton 47.79 94.9%
paralysis 62.73 92.9%