Ooit en te mimmer 28 - Roald Dahl

This quote was added by mitsjka
Als je vanuit Londen naar het zuiden rijdt, voorbij de rand van de stad en haar treurige voorsteden, kom je bij een rijke groene landstreek en dat is het graafschap Kent. En als je de hoofdweg volgt die van Londen naar Dover loopt, zul je zien dat ergens aan de rechterkant een groepje van vier voorname drooghuizen staat, dicht op elkaar en in een rij, als de korte stompe vingers van een mannenhand. Een eindje verderop komt een afslag naar rechts, een slecht onderhouden hobbelweggetje.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
wissam 99.28 97.2%
dvorakker 96.53 98.4%
jpvloeimans 89.34 95.5%
ferryfast 88.82 96.3%
donny008813 85.76 97.0%
gertoperto 84.29 91.1%
letitia 80.56 95.7%
jurgen 71.42 95.3%
runderslaatje 70.27 95.7%
js14y042 69.40 97.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
user84935 39.20 93.7%
user84935 42.69 97.0%
-tomy- 54.12 90.4%
user84257 17.17 87.1%
jpvloeimans 89.34 95.5%
itsnotyah 35.42 91.9%
mxlaaf 37.09 94.6%
whitegraphite 64.37 90.6%