Részlet "Az ötödik pecsét" című filmből

This quote was added by typeantics
Protestálni, lázadni, tiltakozni csak az olyan ember tud, aki becsülheti önmagát. Kiengedne innen embereket, akik félni fognak tőlünk, gyűlölni fognak bennünket, de jogosan becsülik önmagukat? Elkövetne ilyen hibát?

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
cheatbot03 165.29 100%
hoonicat 78.56 93.5%
szalaiak 74.19 97.3%
szalaiak 66.38 95.6%
scorpy 56.11 88.2%
dovenyi 54.40 96.3%
user627574 51.64 99.5%
riccy637 50.24 94.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
szalaiak 66.38 95.6%
novbalu 39.05 96.4%
novbalu 39.82 94.7%
ppppp 46.93 99.1%
user627574 45.70 95.6%
user627574 51.64 99.5%
tsfr 40.42 88.8%
user90663 34.48 79.7%