Poul Henningsen

This quote was added by cbm
Der er da noget, der hedder rigtigt og forkert i sproget. Det er der, og med det forholder det sig ganske sjovt. Sproget er et af de områder, hvor det forkerte er den eneste mulighed for fremskridt.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
graben 121.63 100%
nanonius 111.05 97.1%
sabotageexe 96.07 94.3%
brorjk 94.05 99%
user83743 91.15 98.5%
minhemil01 89.69 99.5%
user83106 88.73 98.5%
djoike 87.36 98.0%
yifei 87.19 96.6%
williambb 85.69 96.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
thecrazydane2 75.31 95.2%
thecrazydane2 73.35 95.2%
thecrazydane2 78.14 93.0%
thecrazydane2 69.02 93.4%
thecrazydane2 69.92 90.8%
langelund 70.58 99.5%
thecrazydane 75.73 97.5%
thecrazydane 60.95 87.3%