Kalp Ağrısı - Halide Edip Adıvar

This quote was added by kutsan
Kuzey denizinde büyük balıkları fıçılara koyarlar. Uzun müddet fıçılar içinde kalan balıklara bir nevi sıkıntı, tazeliğini, lezzetini kaybettiren ölüme yakın bir hal gelir. Bu vaziyetten kurtarmak için fıçılarda kedi balığı denilen küçük balıklar bulundururlar, bu küçük balıklar o kadar sürekli büyük balıkları rahatsız ederler ki büyük balıklar da daimi tahrik altında taze ve canlı kalırlar. Hayatta her istediğini elde eden insanlar, bu fıçıdaki balıklar gibi pörsür, hayat tazeliğini kaybeder.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mavikuzey 96.00 96.0%
kutsan 94.28 97.6%
raptusmentis 83.60 99.6%
ceptelefonu 75.46 97.8%
koochan 68.35 96.1%
cnr586 66.25 95.2%
profiterolll 64.48 97.1%
barisbalataci 64.26 97.3%
omerbustun 64.17 91.1%
user256093 63.54 94.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
raptusmentis 63.43 97.3%
raptusmentis 58.43 95.4%
raptusmentis 59.73 96.5%
raptusmentis 61.43 96.7%
raptusmentis 54.15 97.5%
raptusmentis 60.73 97.3%
raptusmentis 53.54 94.5%
raptusmentis 58.02 98.4%