Piszkos Fred közbelép - Rejtő Jenő

This quote was added by marc3
Pontosan két év előtt bejárta egy hír a világsajtót, hogy elveszett a Csendes-óceán szigetvilágának nagy kutatója, Gustav Bahr, az Angol Királyi Földrajzi Társaság tagja stb. Utoljára egy kannibál törzs étlapján említették a nevét valami savanykás körettel kapcsolatban, azóta nyoma veszett.

Train on this quote


Rate this quote:
3.7 out of 5 based on 9 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
cheatbot03 169.10 100%
cheatbot03 163.09 100%
hoonicat 85.71 98.3%
hodor_1234 82.16 96.4%
hodor_1234 81.83 98.0%
sarimarton 81.81 94.9%
sarimarton 78.94 95.8%
hodor_1234 76.38 96.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
rage41 46.80 92.7%
user627574 50.08 94.8%
user627574 47.01 93.3%
novbalu 43.91 97.3%
novbalu 40.88 97.7%
novbalu 40.44 95.7%
novbalu 39.74 96.1%
novbalu 36.81 92.1%