Maamies ja Lohikäärme - J.R.R. Tolkien

This quote a été ajouté par user636215
Nyt Giles oli kunniansa kukkuloilla. Ja hänen koiransa myös. Garmilta jäivät luvatut pieksäjäiset saamatta. Giles oli ymmärryksensä mukaan oikeudenmukainen mies, ja mielessään hän myönsi melkoisen osan kunniasta Garmille, vaikkei hän koskaan tullut ajatelleeksikaan sanoa sitä julki.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
cahdexan 61.27 93.4%
gringohombre 60.95 89.6%
laboristo 59.98 92.8%
user636215 59.67 97.9%
user636215 54.58 95.3%
aamuelina 53.05 92.2%
user636215 52.16 98.3%
user332882 51.65 93.7%

Récemment pour

Nom MPM Précision
gringohombre 60.95 89.6%
user332882 51.65 93.7%
user636215 52.16 98.3%
erja2022 44.01 96.3%
cahdexan 61.27 93.4%
aamuelina 53.05 92.2%
user636215 33.34 99.0%
user636215 31.34 97.3%