Autoportret într-o oglindă spartă - Octavian Paler

This quote was added by user65
Cred că dragostea ne ridică în proprii noștri ochi. Și cât de mult ai vrea să fii așa cum te vede celălalt! Ai dori, și chiar încerci, să micșorezi distanța dintre ceea ce știi că ești în realitate și ceea ce intuiești că vede în tine cel pe care-l iubești.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
yierstem 114.86 97.0%
yierstem 105.78 92.8%
yierstem 102.78 94.5%
yierstem 101.45 94.8%
yierstem 93.61 89.6%
yierstem 92.81 92.6%
alffy 88.32 95.5%
hodor_1234 85.53 95.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
user323577 38.39 96.3%
koochan 71.43 95.9%
koochan 67.54 96.6%
sebi 44.91 92.1%
user816669 31.19 83.8%
sebi 41.54 90.7%
sebi 40.09 91.1%
sebi 42.31 92.4%