Noaptea de Sânziene - Noaptea de Sânziene

This quote was added by user65
Pe Pământ omul e dator să trăiască numai viața. Moartea lui adevărată o va trăi în Cer. Dacă încearcă să trăiască moartea pe pământ, păcătuiește și se mistuiește în deznădejde. Și atunci, nici nu trăiește cu adevărat, nici nu moare. E ca un fel de strigoi.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
yierstem 94.51 91.5%
hodor_1234 93.82 99.2%
alffy 87.05 98.1%
alffy 86.72 97.7%
yierstem 83.46 89.2%
hodor_1234 82.61 96.2%
hodor_1234 82.06 97.3%
muchinchai 77.31 100%

Recently for

Name WPM Accuracy
user323577 36.76 97.0%
user323577 32.80 93.8%
user323577 32.97 94.1%
user323577 32.22 98.1%
user323577 31.80 92.8%
koochan 41.01 87.7%
sebi 39.19 89.9%
user816669 39.54 88.3%