Anonüümne

This quote was added by user32977
Ma olen isekas, kannatamatu ja veidi ebakindel. Ma teen vigu, ma väljun kontrolli alt ja aeg-ajalt on minuga raske toime tulla, aga kui sa mu halvimate külgedega hakkama ei saa, siis põrgupäralt sa ei vääri mu parimaid külgi!

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
1 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
glevion 140.76 98.7%
pongand 92.44 99.1%
jukikamm 87.57 92.3%
geexbox 87.20 97.8%
pongand 85.49 97.0%
user779938 82.48 96.2%
putukaz 81.75 89.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
bogdanzuev 77.93 92.6%
ratata 44.91 90%
ratata 41.58 89.3%
pilleriin 38.39 93.4%
user99597 29.71 93.8%
user99597 28.14 95.3%
laboristo 54.91 95.7%
user76036 64.03 97.4%