Anonüümne

This quote was added by user32977
Kui ma saaksin sulle sünnipäevaks terve maailma kinkida, teeksin ma seda, koos ookeani täis delfiinidega ja kõrbetega, mis laiuvad kümnete tuhandete kilomeetrite kaugusele. Pakiksin ta vikerkaarde ja kaunistaksin säravate tähtedega.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
1 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
cheatbot03 167.63 100%
glevion 131.46 99.1%
pongand 96.61 98.3%
pongand 94.52 99.1%
pongand 93.70 98.7%
pongand 85.93 96.3%
pongand 85.86 96.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
ron88 64.62 97.5%
vilo1 45.26 92.8%
vilo1 42.61 92.8%
vilo1 36.83 86.9%
vilo1 37.27 89.6%
pongand 94.52 99.1%
urmi98 49.09 91.3%
urmi98 53.87 92.4%