Oscar Wilde

This quote was added by user32977
Küll see armastus on ikka tobe! See pole pooltki nii kasulik kui loogika, sest see ei tõesta midagi, see tõotab alati igasuguseid asju, mis täide ei lähe, ning paneb uskuma asjadesse, mis tõele ei vasta.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
glevion 143.29 100%
pongand 99.27 99.5%
pongand 94.27 98.1%
pongand 92.45 96.7%
pongand 91.71 98.1%
pongand 85.44 95.8%
pongand 84.86 95.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
ron88 62.26 92.7%
ron88 67.50 96.2%
vilo1 47.24 94.4%
ratata 33.80 93.5%
pongand 92.45 96.7%
urmi98 39.31 85.4%
urmi98 52.31 93.5%
urmi98 53.73 93.2%