Sapiens - Yuval Noah Harari

This quote was added by novbalu
Az emberek világszerte fokozatosan egyre inkább alapvető értéknek tekintik az egyenlőséget és az egyén szabadságát. Csakhogy ez a két érték ellentmond egymásnak. Az egyenlőség csak úgy biztosítható, ha megnyirbáljuk azok szabadságát, akik többel rendelkeznek belőle. Annak garantálása, hogy minden egyén azt tehet, amit akar, elkerülhetetlenül sérti az egyenlőséget.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
rage41 63.11 94.3%
rage41 62.16 93.4%
rage41 62.08 94.3%
rage41 58.03 95.3%
novbalu 54.59 96.8%
novbalu 52.09 94.8%
user627574 51.23 93.6%
novbalu 44.97 95.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
rage41 63.11 94.3%
rage41 62.16 93.4%
rage41 62.08 94.3%
rage41 58.03 95.3%
user627574 51.23 93.6%
novbalu 54.59 96.8%
novbalu 52.09 94.8%
novbalu 44.97 95.6%