Az egyik ember... - Quimby

This quote was added by novbalu
Kevés az ember, sok az emberszerű lény. Sötét szobában épp csak dereng a lámpafény. Az élet szép, csak te, Világ vagy beteg, megfertőzte valami az embereket. Szomorú, de fél az, aki szeret, zokog a bohóc, a macska kihányta az egeret.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
szalaiak 82.44 98.7%
szalaiak 78.64 96.7%
rage41 53.92 93.2%
user627574 46.84 95.5%
novbalu 43.96 96.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
rage41 53.92 93.2%
user627574 46.84 95.5%
szalaiak 82.44 98.7%
szalaiak 78.64 96.7%
novbalu 43.96 96.7%