Watchmen - Az őrzők - Alan Moore

This quote was added by novbalu
Pontosan, ez a lány terhes volt, én mégis lelőttem. Te pedig végignézted! Köddé változtathattad volna a fegyvert, a golyót higannyá, az üveget meg hópihévé, de nem tetted! Magasról szarsz te az emberekre! Egyre távolodsz tőlünk, Doki. Isten óvjon minket.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
szalaiak 73.90 99.6%
extracher99 69.94 99.6%
extracher99 57.77 98.1%
user627574 48.95 97.3%
user627574 43.06 93.1%
novbalu 37.15 92.0%
novbalu 31.97 90.4%
user389248 30.81 90.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 48.95 97.3%
extracher99 57.77 98.1%
user389248 30.81 90.7%
user389248 24.65 84.4%
extracher99 69.94 99.6%
szalaiak 73.90 99.6%
user627574 43.06 93.1%
novbalu 37.15 92.0%