De naakte friet - Irene de Vette

This quote was added by stuiter
Laten we eerst de friet zelf, zonder saus of tralala, onder de loep nemen. In De Lage Landen houden we van lekker dikke frieten die twee keer zijn gefrituurd. Knapperig van buiten, zacht van binnen. Fransen, verfijnd als ze zijn, houden van slank: hun 'allumettes' worden slechts eenmaal kort gebakken. Engelsen zweren bij slappe friet, er is niets knapperigs aan hun in de pan gebakken soggy 'chips'. Spanjaarden eten hun 'patatas bravas', gefrituurde aardappelbonken, liefst met een spicy saus.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
melijill 78.85 97.3%
davidsjyun 78.66 92.9%
pisum18 77.03 98.4%
melijill 77.00 98.4%
basthijssen 76.31 95.8%
basthijssen 74.76 96.7%
jazz_trumpetgirl 74.66 94.5%
basthijssen 74.06 94.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
davidsjyun 78.66 92.9%
tov3n 36.51 91.3%
user990044 50.15 97.1%
user295615 43.22 92.0%
user295615 46.29 92.4%
melijill 78.85 97.3%
hart 25.08 93.8%
typecast_1 31.53 96.9%