Érik a gyümölcs - John Steinbeck

This quote was added by aqquila89
Ha olyan birtoka van az embernek, amit nem lát, vagy nem ér rá, hogy a maga kezével művelje, vagy nem lehet ott, hogy járjon rajta, hát akkor a birtok az úr. Az ember nem teheti azt, amit akar, nem gondolhatja azt, amit akar. A birtok az úr, erősebb a gazdájánál. S a gazda kisebb lesz, nem nagyobb. Csak a birtok a nagy, ő pedig szolgája a birtokának.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
szalaiak 93.01 96.7%
szalaiak 90.24 98.9%
szalaiak 89.69 97.5%
sarimarton 87.93 95.9%
szkatalin29 87.27 98.1%
hoonicat 80.87 95.9%
user87173 80.52 95.9%
user87173 78.05 97.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
szalaiak 93.01 96.7%
szalaiak 90.24 98.9%
szalaiak 89.69 97.5%
novbalu 53.70 96.7%
novbalu 47.28 94.6%
sarimarton 87.93 95.9%
user627574 51.75 91.9%
user627574 49.95 95.1%