Calgacus beszéde a rómaiak ellen - Tacitus

This quote was added by aqquila89
Ragadozói a világnak, miután mindent feldúltak, és már nincs számukra föld, most a tengert kutatják; ha gazdag az ellenség, telhetetlenségből, ha szegény, becsvágyból; sem Kelet, sem Nyugat nem lakatta jól őket: egyedüliek a világon, akik a kincseket és a nincstelenséget egyforma szenvedéllyel áhítozzák. Elhurcolni, gyilkolni, rabolni - hazug névvel ezt mondják birodalomnak, és ahol pusztaságot teremtenek, békének.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
1 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user87173 72.50 97.4%
scorpy 60.73 92.3%
user77808 56.16 95.2%
miklosabel 50.34 91.3%
miklosabel 47.27 93.3%
user627574 46.76 95.2%
user627574 45.22 95.0%
user627574 43.32 94.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
user90663 37.29 88.6%
walkingburgers 11.16 65.2%
miklosabel 47.27 93.3%
miklosabel 50.34 91.3%
user627574 46.76 95.2%
user87173 72.50 97.4%
user627574 45.22 95.0%
user627574 42.49 91.2%