Boldog halál - Albert Camus

This quote was added by gear
Jött az éjszaka. Képek jelentek meg előtte. Nagy, fantasztikus állatok ingatták fejüket kopár tájak felett. Mersault szelíden elhessegette őket lázában. Csak Zagreus arcát hagyta, hogy ott lebegjen előtte véres testvériségével: aki megölte, az is halódott. És ez a higgadt tekintet, amelyet Mersault most saját életére függesztett, éppoly emberi volt, mint az, amelyet Zagreus-ra vetett. Mostanáig élt. Most már csak beszélni lehet életéről.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
szalaiak 87.14 97.6%
hcs42 72.34 94.8%
koochan 64.75 96.9%
koochan 63.43 93.6%
koochan 63.42 96.3%
miklosabel 59.64 93.2%
koochan 57.34 94.4%
trojaifanyul 55.39 96.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
szalaiak 87.14 97.6%
user627574 47.97 93.4%
user627574 48.21 94.4%
novbalu 38.30 92.8%
user90663 36.78 78.7%
koochan 63.43 93.6%
dbvzr 25.43 94.0%
koochan 57.34 94.4%