Márai Sándor

This quote was added by andras-tim
Nagy bátorság kell ahhoz, hogy egy ember fenntartás nélkül engedje szeretni magát. Bátorság, csaknem hősiesség. A legtöbb ember nem tud szeretetet adni és kapni, mert gyáva és hiú, fél a bukástól. Szégyelli, hogy odaadja, s még sokkal inkább szégyelli, hogy kiadja magát a másiknak, elárulja titkát. Azt a szomorú, emberi titkot, hogy szüksége van gyengédségre, nem tud meglenni nélküle.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hoonicat 80.34 93.9%
user87173 79.86 96.8%
paralysis 75.71 96.0%
szalaiak 74.47 95.8%
koochan 60.93 93.3%
miklosabel 57.30 93.5%
riccy637 55.99 95.8%
trfan17 55.08 92.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 52.53 93.0%
novbalu 47.26 95.1%
novbalu 46.60 96.3%
novbalu 41.86 93.9%
novbalu 45.07 96.8%
novbalu 42.06 96.8%
user627574 50.91 93.7%
user90663 46.09 87.6%