Gulliver utazásai - Jonathan Swift

This quote was added by aqquila89
Atyja, a császár, ekkor rendeletet adott ki, mely szigoru büntetés terhe alatt megtiltotta a népnek, hogy a tojást vastagabb felén törje fel. A népet annyira felbőszítette e rendelet, hogy hat izben lázadás tört ki. E forradalmak folyamán egyik császárunk életét, másik trónját vesztette... Feljegyezték, hogy tizenegyezer ember szenvedett inkább kinhalált, semhogy a hagyományok ellenére a vékonyabb felén törje fel a tojást.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
paralysis 80.86 96.2%
paralysis 71.78 97.3%
hoonicat 71.44 94.1%
riccy637 61.10 96.4%
scorpy 57.99 87.7%
miklosabel 57.66 91.0%
miklosabel 57.17 91.0%
koochan 53.67 92.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
novbalu 35.94 91.8%
tsfr 52.02 91.8%
tsfr 50.20 92.6%
user627574 48.97 93.6%
user627574 47.56 91.4%
user627574 50.54 91.2%
user627574 43.38 88.6%
dbvzr 26.59 96.4%