Részlet az 'Amerikai pszichó' című filmből

This quote was added by typeantics
Szereted Huey Lewis-t és a News-t? ... '87-ben Huey ezt adta ki: Négy, a legtökéletesebb albumuk. Szerintem kétségtelen mestermű a 'Hip to be Square', ami mindenkit annyira megragad, hogy nem is figyelnek a szövegére, pedig érdemes! Nos, nem csak a konformizmus kényelméről és a trendek fontosságáról szól, hanem egyben kiáltvány magáról az együttesről.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
1 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
koochan 53.37 95.7%
riccy637 47.28 91.2%
koochan 47.18 93.1%
user627574 41.69 96.4%
user627574 41.52 98.1%
user627574 39.88 97.0%
user627574 39.38 95.4%
user627574 39.12 96.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
almaa 18.68 94.4%
koochan 53.37 95.7%
koochan 47.18 93.1%
user627574 41.69 96.4%
user627574 39.88 97.0%
user627574 39.12 96.2%
riccy637 47.28 91.2%
glucosedaddy 18.30 95.4%