Kétségek könyve - Fernando Pessoa

This quote was added by typeantics
Egy nem létező település határvidéke vagyok, terjengős kommentár egy meg nem írt könyvhöz. Senki, de senki nem vagyok. Nem tudok érezni, nem tudok gondolkodni, nem tudok szeretni. Egy megírásra váró regény szereplője vagyok, s bár soha nem léteztem, tünékenyen és formátlanul bolyongok egy olyan valakinek az álmaiban, aki soha nem volt képes megformálni.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
sarimarton 86.45 96.5%
paralysis 86.10 98.1%
paralysis 85.41 99.4%
szkatalin29 85.05 98.1%
hoonicat 82.89 96.7%
user87173 80.87 97.3%
hcs42 79.93 94.7%
user77808 76.03 98.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
novbalu 46.90 93.9%
novbalu 39.42 92.7%
sarimarton 86.45 96.5%
user627574 54.27 97.0%
user627574 47.40 95.4%
user90663 42.31 85.6%
user627574 56.70 96.2%
user627574 55.06 95.2%