Fernando Pessoa

This quote was added by typeantics
Amikor Milton megírt egy szonettet, úgy írta meg, mintha ettől az egyetlen szonettől függne az élete. Egyetlen szonettet sem szabadna más lelkiállapotban megírni. Lehet, hogy egy epigramma szalmaszál csupán, de olyan szalmaszál kellene, hogy legyen, amelybe a haldokló költő belekapaszkodik.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
paralysis 90.31 99.0%
szkatalin29 88.74 98.6%
hcs42 84.36 97.7%
hcs42 82.14 95.8%
szalaiak 82.13 98.6%
szalaiak 80.13 97.7%
miklosabel 68.59 96.4%
koochan 63.14 96.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
szalaiak 80.13 97.7%
novbalu 53.99 97.7%
novbalu 49.47 97.3%
novbalu 45.93 98.0%
user627574 49.32 92.1%
user90663 46.62 87.0%
user627574 48.78 87.7%
hcs42 82.14 95.8%