Ihmislajin selviytymisestä - Stephen Hawking

This quote was added by govetenks
En usko, että ihminen selviytyy seuraavasta vuosituhannesta, ellemme muuta avaruuteen. Liian monet onnettomuudet uhkaavat yhdelle planeetalle rajoittuvaa elämää. Olen silti optimisti. Me pääsemme tähtiin.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
glevion 135.27 99.0%
graben 112.05 100%
graben 110.90 98.1%
graben 109.43 99.0%
graben 101.86 100%
user643934 94.70 94.9%
smotanu 91.72 100%
graben 91.70 95.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
aamuelina 45.40 87.7%
user636215 35.71 97.1%
user636215 29.25 94.9%
user636215 18.10 99.0%
user636215 61.02 95.3%
user636215 64.72 99.0%
user636215 49.50 94.9%
user636215 52.93 94.0%