Anton Hansen Tammsaare

This quote was added by pongand
Milline kirg tappa istub inimeses, olgu see kirg sihitud inimese enda või tema mõtete vastu. Nõnda on see kestnud juba aastatuhandeid ja ikka kõneleb ajalugu ülistavalt rahvastest ja inimestest, kes on tapnud mõne teise rahva, mõne teise inimese või kes on hävitanud ja naeruvääristanud mõne teise rahva elumõtte, teise inimese mõtte.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
glevion 145.18 98.8%
pongand 99.62 98.5%
pongand 91.62 97.9%
pongand 87.96 97.9%
kaur 81.48 94.4%
user779938 80.52 98.0%
kaur 79.26 90.5%
user779938 77.92 97.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
ron88 73.45 98.2%
ron88 74.38 98.0%
vilo1 44.23 92.5%
vilo1 39.82 91.0%
ratata 35.41 92.3%
avely 43.87 93.8%
urmi98 54.36 90.5%
urmi98 56.05 92.3%