John Grimek - testépítés - testepitek.hu

This quote was added by rynerz
Grimek Herkulesként lépett fel, és éppen olyan erős volt, mint ahogyan azt kinézete sugallta - ennek tett bizonyságot, amikor az 1936-os berlini olimpián az Egyesült Államokat képviselte súlyemelés versenyszámban. 1948-ban, 38 éves korában megverte a fiatal feltörekvő csillagot, Steve Reevest a NABBA Mr. Universe versenyén Londonban.

Train on this quote


Rate this quote:
3.5 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
sarimarton 77.23 96.0%
extracher99 76.76 100%
szalaiak 70.44 96.8%
extracher99 67.09 100%
dovenyi 64.02 99.1%
aradipatrik 61.31 96.8%
miklosabel 59.31 94.9%
koochan 58.70 94.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
extracher99 76.76 100%
extracher99 67.09 100%
extracher99 58.61 100%
rage41 53.69 94.1%
szalaiak 70.44 96.8%
novbalu 37.42 92.8%
novbalu 39.33 95.2%
novbalu 37.27 96.5%