Rejtő Jenő

This quote was added by aradipatrik
Ha mást szeret! Az a legrosszabb! Azt nem lehet kibírni. Az elviselhetetlen. Az befejezett kín, mint a halál. Nincs kiengesztelés! Mert mást szeretni nem bűn, tehát megbocsáthatatlan.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
paralysis 83.22 97.9%
extracher99 80.48 99.5%
hoonicat 78.23 94.8%
paralysis 73.91 96.3%
user87173 71.49 96.3%
blasius 70.08 99.5%
miklosabel 69.05 96.8%
hoonicat 68.60 92.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 51.19 98.4%
user627574 47.53 95.8%
extracher99 80.48 99.5%
extracher99 55.45 100%
user627574 48.88 95.8%
rage41 56.69 91.5%
rage41 59.02 94.3%
novbalu 54.25 97.3%