A Marsi - Andy Weir

This quote was added by aradipatrik
Minden emberben ott lapul egy alapvető ösztön, hogy segítsen a másikon. Lehet, hogy néha nem így tűnik, de attól még igaz. Ha egy hegymászó eltűnik, az emberek keresést szerveznek. Ha egy földrengés romba dönt egy várost, az emberek a világ minden részéről vészhelyzeti ellátmányt küldenek. Ez annyira alapvető emberi, hogy kivétel nélkül megtalálható minden kultúrában.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
sarimarton 90.29 95.9%
hodor_1234 86.23 98.1%
extracher99 83.71 98.9%
endruu 81.91 93.4%
paralysis 80.02 97.6%
szalaiak 79.32 94.6%
szalaiak 78.22 96.9%
extracher99 77.13 98.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 58.86 94.9%
extracher99 83.71 98.9%
user389248 28.26 85.7%
user389248 23.96 83.1%
extracher99 77.13 98.4%
extracher99 62.10 100%
rage41 61.59 94.4%
szalaiak 79.32 94.6%